Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Στο φροντιστήριό μας οι μαθητές εντάσσονται σε ολιγομελή τμήματα. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με μαθητοκεντρική προσέγγιση παρέχοντας στο παιδί τη δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες και προωθώντας παράλληλα την αυτενέργειά του. Επιπλέον, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του μαθητή, καλλιεργείται κλίμα συνεργασίας και άμιλλας και ενθαρρύνεται η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων.